Najava: VI sajam ruralne privrede, turizma i folklornog stvaralaštva

Opšta poljoprivredna zadruga „Tarevci” p.o. iz Tarevaca, opština Modriča, u saradnji sa opštinom Modriča, Poljoprivrednim Zadružnim savezom Republike Srpske i Nezavisnim biroom za razvoj Modriča organizuje VI sajam ruralne privrede, turizma i kulturnog stvaralaštva Tarevci 2015.godine, 30. i 31.07., i 01.08.2015.godine.

Sajam se održava u centru Tarevaca na glavnom seoskom trgu sa naslonom na Omladinski dom, njegove kapacitete i infrastrukturu. Na trgu će biti štandovi svih učesnika, otvaranje i zatvaranje Sajma, a u Omladinskom domu će biti edukativni sadržaji, Stručno savjetovanje, Okrugli sto i drugi edukativni sadržaji.

U okviru Sajma, 01. augusta 2015. godine održavamo izložbeno-prodajni dan poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, sa smotrom jedanaest kulturno-umjetničkih društava. U okviru sadržaja programa toga dana ćemo imati dvije svečanosti: prvo, stavljanje u funkciju trokomorne hladnjače kapaciteta 240 tona, i drugo, svečanost otvaranja VI sajma ruralne privrede, turizma i kulturnog stvaralaštva.

Pozivamo sve poljoprivredne proizvođače, njihova udruženja i zemljoradničke zadruge, prerađivače poljoprivrednih proizvoda i njihova udruženja i zadruge, turističke organizacije, proizvođače ostalih ruralnih proizvoda (seosko zanatstvo, kućna radinost,itd.) da dođu na VI sajam kao izlagači.

Za izlagače smo obezbijedili besplatan štand (tenda sa stolom i klupom), a dijeliti će se i nagrade za najbolje aranžiranje štandova ili otkup najatraktivnijih i najkvalitetnijih eksponata u vrijednosti do 100,00 KM…

Za dodatne informacije možete se javiti kontakt osobi Nahdet Sulejmenu, na telefon: 053/813-727 ili 061/178-459.

Molimo da priloženi obrazac popunite i vratite na faks broj: 053/813-727 ili na e-mail: opz.tarevci@gmail.com .

Download/Preuzimanje

PROGRAM MANIFESTACIJE

Šesti sajam ruralne privrede, turizma i kulturnog stvaralaštva Tarevci 2015., ove godine će trajati tri dana.: 30 i 31.jula, i 01. augusta 2015. godine.

Četvrtak, 30.07.2015.

09:00 – 11:00 h

Praktična – teoretska obuka za unapređenje proizvodnje i brendiranje prehrambenih proizvoda ( Prof.Dr. Ramzija Cvrk, Odsjek za prehrambene tehnologije, Tehnološki fakultet Tuzla).

11:00 – 13:00 h

Okrugli sto: „Vizija i strategija razvoja seoskog turizma na područje Opštine Modriča“.

Teme:

  1. Mogućnosti i perspektive razvoja seoskog turizma sa posebnim akcentrom na razvoj Agro-turizma (Dipl.Ing. Radmila Cvijić, Resor za pružanje savjetodavnih usluga u poljoprivredi Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpke – Područna jedinica Doboj).
  2. Zapošljavanje u seoskom turizmu (Prof.Dr. Marija Knežević, Banja Luka).
  3. Stvaranje novog turističkog proizvoda (Dr.sc. Hajro Hadžidedić, Načelnik opštine Odžak).
  4. Promocija potrebe izrade Programa ruralnog razvoja Mjesne zajednice Tarevci 2014.-2024.godine (Mustafa Mustajbegović, zamjenik predsjednika Mjesne zajednice Tarevci).
  5. Prezentacija projekta: “Izgradnja i razvoj Agro-turističkog centra Modriča” (Smail Ibrahimpašić, Predsjednik Skupštine Opšte poljoprivredne zadruge Tarevci p.o.”

Petak, 31.07.2015.

10:30 – 13:30 h

Stručni skup na temu: “Lokalni ekonomski razvoj – uloga i značaj poslovnih/agroinkubatora u unapređenju ruralnog razvoja”

Moderator stručnog skupa je Smail Ibrahimpašić, Predsjednik Upravnog odbora Nezavisnog biroa za razvoj Modriča i Predsjednik Skupštine poljoprivredne zadruge „Tarevci“ p.o.

Nosioci organizovanja Savjetovanja su Nezavisni biro za razvoj u partnerstvu sa Opštom poljoprivrednom zadrugom „Tarevci“ p.o.


13:30 – 14:30 h

Obilazak Tarevaca, posjeta plantaži trešanja, posjeta i obilazak Agro-biznis centra Tarevci, odlazak na Šićaru i povratak na ručak…


14:30 – 16:00 h

Ručak u Omladinskom domu za sve učesnike stručnog skupa.


Subota, 01.08.2015.

10:00 – 12:30 h
Prijem i prihvat izlagača i uređenje izložbenih štandova. Domaćin Nahdet Sulejmen (061/178-459).

12:00 – 13:00 h

  • Doček i prijem kulturno-umjetničkih društava. Domaćin Mustafa Mustajbegović (063/994-889).
  • Doček i prijem gostiju – Smail Ibrahimpašić, Mehmed Beganović, Edin Halilbašić, Ibrahim Zilić.

13:00 – 13:45 h
Svečano stavljanje u funkciju trokomorne hladnjače kapaciteta 240t u okviru proizvodnih kapaciteta I faze Agro-biznis centra Tarevci.

14:00 – 15:00 h
Svečano otvaranje „Petog sajma ruralne privrede, turizma i kulturnog svaralaštva – Tarevci 2015. godine.

16:00 – 20:00 h

  • Smotra kulturno – umjetničkih društava iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske.
  • Petominutno predstavljanje svih izlagača na Sajmu.
  • Takmičenje i proglašenje pobjednika u aranžiranju izložbenih štandova.

20:00 – 23:00 h
Narodno veselje uz nastup KUD „Ševko Avdić“ Tarevci.

ORGANIZATOR SAJMA
• Opšta poljoprivredna zadruga “Tarevci” p.o. Tarevci

SUORGANIZATORI SAJMA
• Nezavisni biro za razvoj Modriča
• Udruženje Povratak, posao i opstanak u modričkoj regiji

PARTNERI
• Mjesna zajednica Tarevci
• Opština Modriča
• Zadružni Savez Republike Srpske
• Zadružni savez Federacije BiH
• Zadružni savez BiH
• Turistička Zajednica Modriča
• JU “Razvojna agencija opštine Modriča” Modriuča
• Udruženje Povratak, posao i opstanak u modričkoj regiji
• Udruženje “ 4 T “ Tarevci
• Udruženje žena Modriče

SPONZORI SAJMA
• Ministarstvo trgovine i turizma Vlade Republike Srpske
• Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice
• Vlada Zeničko-dobojskog kantona

POKROVITELJI SAJMA
• Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
• Vlada Republike Srpske
• Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak
• Vlada Tuzlanskog kantona