Foto: Berba i otkup šljive za sušenje juli-august 2016

OPZ Tarevci ove godine je vršila berbu i otkup šljive sa plantaža u Tarevcima i šire.

Zahvaljujući hladnjači koja je ove godine stavljena u funkciju otkupljena je veća količina šljive nego do sada. Samim tim ove godine je povećana i količina osušene šljive.