• ???????????????????
 • 01
 • 02
 • 04
 • 03
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10

Ciljevi projekta

Kako bi ostvarili našu viziju i misiju izradili smo čitav niz konkretnih projekata. Među njima, najznačajniji je projekat izgradnje, opremanja i stavljanja u funkciju Agro-biznis centra Tarevci.

Ciljevi projekta su da:

 1. uz najtješnju saradnju sa opštinama Modriča i Vukosavlje i svih poljoprivrednih zadruga koje djeluju na našem području, do 2020. godine stvorimo uslove da se obrađuje svaki pedalj poljoprivrednog zemljišta,
 2. se uvede proizvodnja zdrave hrane od primarne proizvodnje voća i povrća, ljekovitog i aromatičnog bilja do prerade u tradicionalne autohtone prehrambene proizvode sa pretežnim plasmanom na ino tržišta,
 3. uz profitabilnost koja garantuje dobar standard života svih koji budu uključeni u proces.

Faze projekta

Realizacija ovog projekta zahtijeva značajna investicijska sredstava i njegova implementacija podijeljena je u tri faze:

I faza 100%

 

Prva faza podrazumijeva ulaganja u infrastrukturu i opremu te edukaciju kadrova. U ovoj fazi planirana je instalacija tri proizvodne linije:

 • liniju za sušenje voća i povrća,
 • liniju za termičku obradu, izbijanje koštica, konzervaciju i pakovanje voća i povrća, ljekovitog i aromatičnog bilja i šumskih plodova,
 • liniju za hlađenje i skladištenje voća i povrća sa trokomornom hladnjačom.
II faza 100%

 

U drugoj fazi planirana je adaptacija objekta (sjedišta OPZ-a) i instalacija slijedećih proizvodnih linija:

 • liniju za destilaciju voća i proizvodnju tradicionalnih i čuvenih tarevačkih rakija (šljiva,kruška, kajsija, jabuka),
 • liniju za destilaciju voća i povrća i proizvodnju sokova,
 • liniju destilacije aromatičnog bilja,
 • liniju za proizvodnju čajeva.
III faza 100%

 

U trećoj fazi planirano je otvaranje 60 minifabrika za preradu voća i povrća i proizvodnju tradicionalnih autohtonih prehrambenih proizvoda (kapaciteta 10 tona) kod poljoprivrednih domaćnstava koja imaju obradivo zemljište, objekte koji se mogu prilagoditi namjeni i radnu snagu.

Agro-biznis centar će nakon kompletnog završetka zaposliti 30 stručnjaka i radnika u stalni radni odnos, 25 radnika u sezonskim špicama i oko 100-120 radnika u vlastitim fabrikama.