Zemljoradnička zadruga „Tarevci” će u 2013. godini težište svojih aktivnosti staviti na završetak I faze agrobiznis centra Tarevci. To podrazumijeva da će biti obnovljen objekt koji je kupljen polovinom januara u Tarevcima, izgrađena proizvodna infrastruktura i objekt za smještaj tri proizvodne linije: Linije za sušenje, Linije za termičku obradu, konzervaciju i pakovanje voća i povrća i Linije za hlađenje sa hladnjačom kapaciteta 116 tona.

Ukupna vrijednost ulaganja procjenjena je na 176.000 KM u adaptaciju i izgradnju objekata i izgradnju proizvodne infrastrukture te 130.000 KM u nabavku nedostajeće opreme za kompletiranje sve tri proizvodne linije.

U toku je obrada tržišta za plasman prerađenog voća i povrća. Težište naših aktivnosti je na obradi tržišta Bliskog i Srednjeg Istoka.

Uporedo vodimo zajedno sa Nezavisnim biroom za razvoj Modriča, Udruženjem građana Povratak, posao i opstanak, Udruženjem „4 T” Tarevci i Opštinom Modriča aktivnost ka stvaranju uslova za realizaciju II faze razvoja Agro-biznis centra Tarevci. To podrazumijeva adaptaciju objekta starog motela u Tarevcima i dva objekta preko puta njega, nabavku opreme za liniju za proizvodnju sokova od voća i povrća i liniju za destilisanje ljekovitog i aromatičnog bilja.

Sa stavljanjem u funkciju I faze Agro-biznis centra Zadruga će osim tri sada zaposlena radnika primiti u stalni radni odnos još 4-5 radnika i stručnjaka, te u sezonskim špicevima 5-6 radnika na određeno vrijeme.